visieimage03_500De beste plek voor jonge kinderen en kinderen met een complexere zorgvraag om tot een optimale ontwikkeling te komen, is in hun eigen vertrouwde omgeving.

Het bevorderen van de ontwikkeling van kinderen met een complexere zorgvraag vereist een gezamenlijke aanpak:

 

Samenwerken met ouders en andere deskundigen is essentieel om het kind optimaal te laten ontwikkelen.Verder vindt er afstemming plaats met de orthopedisch schoenmaker, orthopedisch instrumentmaker of de leverancier van revalidatiemateriaal indien dit van toepassing is.