over Lia Luttels


Lia Luttels

Door de jarenlange ervaring ben ik een vertrouwd gezicht in de regio.

 

Kinderen met een complexere zorgvraag behandelen, daar ligt mijn kracht.

 

Ik zie mijn behandelingen als ondersteuning van het kind bij het komen tot een optimale motorische en zintuiglijke ontwikkeling. Vaak is nog niet bekend hoe die ontwikkeling zal gaan verlopen. Daardoor zijn maatwerk en afstemming zeer belangrijk.

Ik stem de behandeling af zowel met u als ouder als met de betrokken hulpverleners rondom het kind: multidisciplinair samenwerken in de eerste lijn.