over Lia Luttels


Lia Luttels

Door de jarenlange ervaring ben ik een vertrouwd gezicht in de regio.

 

Kinderen met een complexere zorgvraag behandelen, daar ligt mijn kracht.

 

Ik zie mijn behandelingen als ondersteuning van het kind bij het komen tot een optimale motorische en zintuiglijke ontwikkeling. Vaak is nog niet bekend hoe die ontwikkeling zal gaan verlopen. Daardoor zijn maatwerk en afstemming zeer belangrijk.

Ik stem de behandeling af zowel met u als ouder als met de betrokken hulpverleners rondom het kind: multidisciplinair samenwerken in de eerste lijn.

 

Recente ontwikkelingen binnen de kinderfysiotherapie liggen op het gebied van de Infant Motor Profile (IMP) en Sensomotorische Integratie.
Ik heb kennis en ervaring op het gebied van deze twee methodieken.

 

Infant Motor Profile:

De IMP is een meetinstrument om op kwalitatieve manier de motoriek van jonge kinderen te meten. IMP kan worden ingezet vanaf 3 maanden tot 1,5 jaar of enkele weken zelfstandig lopen van uw kind.

Met de IMP wordt gekeken naar de motoriek in rug- en buikligging en tijdens het zitten, staan en lopen. Tevens wordt gekeken naar het reiken en grijpen terwijl uw kind op schoot zit.

Met de IMP is het mogelijk om een profiel te schetsen van de motorische mogelijkheden en onmogelijkheden van een individueel kind en bij vertraagde ontwikkeling een behandelingsplan te maken. Het is een mogelijke voorspeller van neurologische ontwikkelingsstoornissen.

 

Sensomotorische Integratie:

Sinds 1995 ben ik SI-therapeut. Om ook kinderen met een meervoudige beperking te kunnen behandelen, heb ik onlangs de cursus “Sensomotorische Integratietherapie bij mensen met een verstandelijke beperking” gevolgd. Bij deze groep kinderen is het afnemen van de reguliere testen vaak niet mogelijk en zijn specialistische testen vereist.

 

In 1988 ben ik afgestudeerd als algemeen fysiotherapeut en sindsdien werkzaam als eerstelijns fysiotherapeut in de regio Peel en Maas.
De specialisatie kinderfysiotherapie heb ik behaald in 1996.

Vanaf 2006 ben ik als kinderfysiotherapeut werkzaam geweest binnen de MCG-groep van Savelberg/Daelzicht in Koningslust.
Sinds de oprichting in 2004 ben ik lid van de klankbordgroep DCD-Noord-en-Midden-Limburg (nu DCD kenniscentrum Viecuri).