vergoeding


image02_283x500Pluzz heeft contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars.
Kinderfysiotherapie wordt met verwijzing van een arts altijd vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering.
In de meeste gevallen wordt de behandeling van uw kind ook zonder verwijzing vergoed ( Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie).
In het basispakket zitten 18 behandelingen per kalenderjaar. Daarnaast worden binnen de verschillende aanvullende pakketten extra behandelingen vergoed.
Chronische kinderfysiotherapie wordt volledig vergoed.

 

De kinderfysiotherapeut is opgenomen in het BIG-register en het Centraal Kwaliteisregister van de beroepsgroep KNGF.

 

Pluzz is aangesloten bij de klachtenregeling van de beroepsgroep fysiotherapie KNGF.